Diploma 13: Wat hebben we er aan?

Hieronder staan de onderwerpen die in het dertiende hoofdstuk van het boek "Reis door de Ruimte" worden besproken. Je kunt dus ook zonder het boek werken en de vragen beantwoorden. Klik je bij de titel van elk onderwerp op het driehoekje dat naar beneden wijst, krijg je extra informatie.

DE ONDERWERPEN VAN HOOFDSTUK 13 ZIJN:

Wat is een satelliet?

Een satelliet is een object dat door mensen is gemaakt en dat in een baan om de aarde cirkelt. Het wordt met een raket in de ruimte geschoten.

Het kan verschillende vormen en maten hebben, maar het belangrijkste doel is om informatie te verzenden en te ontvangen.

Satellieten hebben antennes en andere apparaten aan boord die signalen kunnen verzenden en ontvangen. Hiermee kunnen we communiceren met mensen over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van mobiele telefoons, internet en televisie. Satellieten worden ook gebruikt voor navigatie, zoals bij GPS, waarmee we de locatie van objecten en mensen kunnen bepalen.

Sommige satellieten worden ook gebruikt om ons meer te leren over de aarde en het universum. Er zijn bijvoorbeeld satellieten die foto's maken van de aarde, waarmee we weerpatronen, landgebruik en klimaatverandering kunnen bestuderen. Andere satellieten worden gebruikt om planeten en sterren in het universum te bestuderen en te onderzoeken.

Satellieten zijn dus eigenlijk een soort "ogen en oren" in de ruimte die ons helpen om te communiceren, navigeren en te ontdekken.

Wist je dat er satellieten zijn met camera's aan boord die zelfs je eigen schoolgebouw kunnen fotograferen. Maar zelfs ook de pinguïnpoep op de Zuidpool of vissersschepen op zee.

De eerst

De eerste satelliet

De eerste tv-satelliet werd gebruikt op 12 juli 1962. De satelliet heette Telstar 1 en werd gelanceerd door de Verenigde Staten. 

Het was de eerste satelliet die in staat was om televisiebeelden en telefoongesprekken tussen Europa en Noord-Amerika te verzenden en ontvangen. 

De beelden werden in zwart-wit uitgezonden en waren van relatief lage kwaliteit, maar het was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de communicatie en de televisie-industrie.

Hoe hoog vliegen satellieten?

Er zijn drie soorten hoogtes waarop satellieten rond de aarde draaien:

Satellieten voor bijvoorbeeld autonavigatie vliegen het hoogst, wel rond de 26.000 ki

Dus afhankelijk van wat de satelliet moet doen, vliegt deze op een andere hoogte rond de aarde.

121 - Hubble-telescoop

Dit is één van de favoriete satellieten van André Kuipers. De Hubble-telescoop is een soort telescoop die in de ruimte rond de aarde hangt en naar de sterren en planeten kijkt. 

Het helpt wetenschappers om meer te leren over hoe het universum is ontstaan en hoe het werkt. Het heeft al veel belangrijke ontdekkingen gedaan, zoals het vinden van nieuwe sterren en sterrenstelsels. 

De Hubble telescoop werd al in 1990 in een baan rond de aarde gebracht, maar omdat het steeds wordt verbeterd, blijft het nog steeds werken en ons nieuwe dingen leren over het heelal. 

121 - James Webb Space Telescope (JWST)

De opvolger van de Hubble-telescoop is de James Webb Space Telescope (JWST). Deze telescoop is momenteel in aanbouw en zal naar verwachting in oktober 2021 worden gelanceerd (inmiddels gelanceerd op 25 december 2021). 

De JWST zal een belangrijke aanvulling zijn op de waarnemingen die zijn verricht met de Hubble-telescoop en zal wetenschappers in staat stellen om nog verder en dieper in het heelal te kijken. 

De JWST zal ook in staat zijn om beelden te maken van zeer zwakke objecten die te ver weg of te zwak zijn voor de Hubble-telescoop om waar te nemen.

122 - Ozonlaag

De ozonlaag is een speciale laag hoog in de lucht die ons beschermt tegen de zon. Deze laag bevat een gas genaamd ozon, dat ons beschermt tegen de schadelijke straling van de zon. Als de zonnestralen ons zouden raken zonder de ozonlaag, zou het niet goed zijn voor ons lichaam en de natuur om ons heen.

Helaas hebben mensen in het verleden bepaalde chemicaliën gebruikt die de ozonlaag dunner maken en minder goed in staat zijn om ons te beschermen. Maar we hebben geleerd van onze fouten en we werken hard om deze chemicaliën niet meer te gebruiken en te vervangen door dingen die de ozonlaag niet aantasten. Zo kunnen we allemaal blijven genieten van een gezonde en veilige omgeving.

123 - Klimaatverandering

Klimaatverandering is wanneer het weer op aarde langzaam verandert, en dit gebeurt omdat we te veel dingen doen die slecht zijn voor de aarde, zoals te veel auto's en fabrieken die rook maken. Dit kan problemen veroorzaken, zoals hitte, droogte en overstromingen.

Satellieten zijn zoals camera's in de lucht die ons helpen te begrijpen wat er aan de hand is met het klimaat. Ze kunnen foto's maken van de aarde en informatie verzamelen over hoe warm het is, hoe de lucht is en hoe de ijskappen en gletsjers smelten. Wetenschappers gebruiken deze informatie om te leren over klimaatverandering en hoe we het kunnen stoppen.

Satellieten helpen ons ook om te zien wat er gebeurt in de wereld als gevolg van klimaatverandering, zoals het smelten van de ijskappen aan de noord- en zuidpool en de stijging van de zeespiegel. Door deze informatie te gebruiken, kunnen we meer leren over klimaatverandering en wat we kunnen doen om het te stoppen en ervoor te zorgen dat de aarde een veilige en gezonde plek blijft om te leven.

124 - Luchtvervuiling

Luchtvervuiling ontstaat wanneer we dingen doen die slechte stoffen in de lucht brengen, zoals het rijden van auto's en vrachtwagens, het verbranden van brandstof en het gebruik van machines. 

Deze slechte stoffen, zoals rook en uitlaatgassen, blijven dan in de lucht hangen en maken het moeilijk om in te ademen. Als we niet voorzichtig zijn en te veel slechte stoffen in de lucht brengen, dan is dat slecht voor ons de de planneet aarde.

Satellieten zijn als ogen in de lucht die kunnen zien hoeveel slechte stoffen er zijn en waar ze vandaan komen. Zo kunnen mensen die de baas zijn beslissen wat ze moeten doen om minder slechte stoffen te maken en de lucht beter te maken om in te ademen.

Zelfs astronauten kunnen vanuit het ISS zien dat de lucht boven de grote steden vies is.

125 - Ontbossing

Ontbossing betekent dat mensen bomen en natuurlijke leefgebieden vernietigen, bijvoorbeeld om er huizen te bouwen, landbouwgrond aan te leggen, of hout te winnen. 

Dit is slecht voor het milieu, want het zorgt voor minder planten en dieren en het verstoort het klimaat.

Het is belangrijk om de bossen te beschermen, want ze zijn heel belangrijk voor het leven op aarde!

126 - Rampenbestrijding

Natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen en orkanen kunnen erg gevaarlijk zijn. Maar er zijn satellieten die ons kunnen helpen om de ramp beter te begrijpen en hulp te bieden aan mensen in nood. Hier zijn enkele manieren waarop satellieten kunnen helpen:

Kortom, satellieten kunnen ons op veel manieren helpen bij het reageren op rampen. Ze kunnen ons informatie geven over de ramp, ons helpen communiceren met mensen in nood, ons navigeren en ons waarschuwen voor slecht weer. Dit alles helpt ons om beter voorbereid te zijn en snel hulp te bieden wanneer dat nodig is.

127 - Bedreigde diersoorten

GPS is een systeem dat ons kan helpen om te weten waar iets of iemand is. Dit werkt door middel van satellieten die boven de aarde rondcirkelen en signalen naar GPS-apparaten sturen, waardoor we de exacte locatie kunnen bepalen.


Dit systeem kan ook worden gebruikt om bedreigde diersoorten te beschermen. Als we bijvoorbeeld willen weten waar olifanten, tijgers en zeeschildpadden naartoe gaan, kunnen we GPS-apparaten op deze dieren plaatsen. Zo kunnen we hun bewegingen volgen en hun leefgebieden beschermen.

Met GPS kunnen we ook de gezondheid en het welzijn van bedreigde diersoorten monitoren. Dit betekent dat we hun bewegingen kunnen volgen om te zien hoe ze zich voelen en of ze ziek zijn.

Kortom, GPS-technologie kan ons helpen om bedreigde diersoorten te beschermen. Door hun bewegingen te volgen en hun habitats in kaart te brengen, kunnen we betere strategieën ontwikkelen om deze dieren te beschermen en hun voortbestaan te waarborgen.

128 - Navigatie

Satellieten zijn heel belangrijk voor het bepalen van de locatie van dingen en mensen. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld te weten waar je bent als je met de auto rijdt, of waar een schip zich bevindt op zee. Dit werkt via GPS, wat staat voor Global Positioning System.

GPS werkt met behulp van een netwerk van satellieten die signalen sturen naar GPS-ontvangers op aarde. Deze ontvangers gebruiken deze signalen om te weten waar ze zich bevinden, en kunnen op basis daarvan bijvoorbeeld een routebeschrijving geven.

Ook schepen en vliegtuigen gebruiken satellieten voor navigatie. Zo kan een piloot van een vliegtuig door middel van satellieten de juiste koers volgen en veilig op zijn bestemming aankomen.

Kortom, satellieten helpen ons om te weten waar we zijn en waar we naartoe gaan. Zonder satellieten zou het veel moeilijker zijn om onze weg te vinden, zowel op de weg als op zee of in de lucht.

129 - Communicatie

Satellieten zijn heel handig om met elkaar te kunnen praten en informatie te delen over grote afstanden. Ze hebben speciale antennes en apparaten aan boord waarmee ze signalen kunnen oppikken en doorsturen naar andere plekken op aarde. Dit kan bijvoorbeeld gaan om telefoongesprekken, televisieprogramma's of internet.

Satellieten zijn vooral heel handig op plekken waar het moeilijk is om met andere mensen te praten, zoals op de Noordpool of in het midden van de woestijn. Ook kunnen ze helpen bij noodsituaties, zoals bijvoorbeeld bij natuurrampen.

Satellieten spelen dus een hele belangrijke rol in de communicatie op aarde. Zonder satellieten zouden we niet zo makkelijk met elkaar kunnen praten en informatie uitwisselen over grote afstanden.

130 - Weerbericht

Wist je dat satellieten ook kunnen helpen om te voorspellen wat voor weer het gaat worden? Meteorologen, dat zijn mensen die het weer bestuderen, maken gebruik van gegevens die worden verzameld door satellieten om te zien hoe het weer zich gaat ontwikkelen en wat voor weer we kunnen verwachten.

Sommige satellieten maken foto's van de aarde, zodat meteorologen kunnen zien waar het bijvoorbeeld hard regent of waait. Andere satellieten meten de temperatuur en vochtigheid in de lucht, zodat meteorologen weten hoe warm of koud het wordt en hoeveel vocht er in de lucht zit.

De gegevens die door de satellieten worden verzameld, worden door meteorologen gebruikt om te voorspellen hoe het weer de komende dagen zal zijn. Zo weten we bijvoorbeeld of we een paraplu mee moeten nemen als we naar school gaan, of dat we beter binnen kunnen blijven als het heel hard gaat waaien of onweren.

Kortom, satellieten helpen ons om te weten wat voor weer het wordt en om ons daarop voor te bereiden. Zo kunnen we ons beschermen tegen slecht weer en weten we wat we moeten doen om ons veilig te houden.

Maak de vragen over het 13e hoofdstuk in het boek: WAT HEBBEN WE ER AAN?

13 - Wat hebben we eraan - uitslag